iverter sofar 1100tl

Home / Archives / Tag / iverter sofar 1100tl

Bộ hòa lưới điện mặt trời 1000w Sofar – Inverter hòa lưới 1kw Sofar

Categories: Tags:
Bộ hòa lưới điện mặt trời 1000w Sofar – Inverter hòa lưới 1kw Sofar
5 (100%) 57 votes

Bộ hòa lưới điện mặt trời 1000w Sofar – Inverter hòa lưới 1kw Sofar

Tên sản phẩm: Inverter Sofar 1100TL

Mã sản phẩm: 1100TL

Inverter Sofar 1100TL thuộc dòng bộ hòa lưới điện mặt trời 1000w 1 pha của tập đoàn Sofar Solar. Công suất 1100W.

read more →