Th7 19, 2018

Home / 19 Th7 2018

Công viên năng lượng mặt trời lớn nhất Michigan với năng suất cung cấp điện cho khoảng 11,000 ngôi nhà

Categories:
Công viên năng lượng mặt trời lớn nhất Michigan với năng suất cung cấp điện cho khoảng 11,000 ngôi nhà
Đánh giá bài viết

Công viên năng lượng mặt trời này có tên Lapeer. Đây là một trong những công viên năng lượng mặt trời lớn nhất nằm ở phía đông của sông Mississippi. Bao gồm một mảng năng lượng mặt trời rộng 250 mẫu Anh với 200.000 tấm pin năng lượng mặt trời.

read more →