Th12 12, 2017

Home / 12 Th12 2017

Bình phun thuốc bằng điện mặt trời

Categories:
Bình phun thuốc bằng điện mặt trời
5 (100%) 2 votes

Bằng sự sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, anh Trần Trung Hiếu ở xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã nghiên cứu thành công bình phun thuốc BVTV (bảo vệ thực vật) bằng điện mặt trời. Nghiên cứu này đạt giải Nhì tại hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh An Giang lần X năm 2017.

read more →