Sep 4, 2017

Home / 4 Sep 2017

Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 AIR 1 pha công suất 2700W, 3200W, 3450W

Categories:

Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 AIR thuộc dòng sản phẩm hòa lưới một pha của Solax. Có các mức công suất 2.700W, 3200W,  3450W.

read more →

Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 MINI công suất 1250W, 1650W, 2200W

Categories:

Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 MINI thuộc dòng sản phẩm hòa lưới một pha của Solax. Có các dòng công suất 1250W, 1650W, 2200W.

read more →