Sep 3, 2017

Home / 3 Sep 2017

Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 Ongrid

Categories:
Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 Ongrid
5 (100%) 4 votes

Bộ hòa lưới điện mặt trời Solax X1 Ongrid – thiết bị chuyển đổi nguồn điện một chiều từ tấm pin năng lượng mặt trời sang điện xoay chiều 220VAC. Điện được sinh ra từ hệ thống sẽ được tiêu thụ trực tiếp bởi các phụ tải tại nơi lắp đặt.

read more →