Sep 1, 2017

Home / 1 Sep 2017

Ngôi làng màu sắc sử dụng năng lượng mặt trời ở Hà Lan

Categories: Tags:

Nhóm thiết kế ở Hà Lan  đã tạo ra một cộng đồng những ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời, có thể mang lại lợi ích lâu dài cho cư dân xung quanh. Đó chính là ngôi làng màu sắc sử dụng năng lượng mặt trời.

read more →

Bộ hòa lưới điện mặt trời có dự trữ Solax X1 Hybrid SK-SU series

Categories: Tags:

Bộ hòa lưới điện mặt trời có dự trữ Solax X1 Hybrid SK-SU series. Đó là dòng sản phẩm tiêu biểu và bán chạy nhất trong các bộ hòa lưới điện năng lượng mặt trời Solax.

read more →