Aug 31, 2017

Home / 31 Aug 2017

Trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

Categories:
Trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới đi vào hoạt động
5 (100%) 3 votes

Trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới vừa đi vào hoạt động. Trang trại này được xây dựng trên đỉnh một mỏ than cũ ở thành phố Huainan, Trung Quốc. Mỏ than sau khi bị ngập nước ngầm đã tạo thành một hồ nước rộng lớn thích hợp cho việc xây dựng trang trại này.

read more →