Aug 6, 2017

Home / 6 Aug 2017

Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Iran đi vào hoạt động

Categories: Tags:
Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Iran đi vào hoạt động
5 (100%) 3 votes

Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Iran được xây dựng ở tỉnh Kerman, Iran. Dự án hoàn thành trong 6 tháng và có công suất 20 megawatts đã bắt đầu đi vào hoạt động.

read more →