Aug 22, 2016

Home / 22 Aug 2016

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ hoạt động ra sao?

Categories:
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ

Nguyên lý hoạt động đơn giản của Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ

Cũng là hệ thống điện mặt trời hòa lưới nhưng khi khởi động thì ac quy được ưu tiên nạp đầy trước tiên. Lượng điện nạp cho ac quy đầy được lấy từ dàn pin năng lượng mặt trời. Trong thời gian  ắc quy chưa đầy thì toàn bộ tải vẫn sẽ được cấp từ lưới điện.

read more →

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới hoạt động ra sao?

Categories:
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới

Nguyên lý hoạt động: hệ thống điện mặt trời hòa lưới là hệ thống bao gồm: các tấm pin năng lượng mặt trời, Inverter nối lưới, lưới điện và các phụ tải đang sử dụng.

read more →