Sep 27, 2015

Home / 27 Sep 2015

Pin năng lượng mặt trời có bao nhiêu loại

Categories:
pin-nang-luong-mat-troi
Pin năng lượng mặt trời có bao nhiêu loại
5 (100%) 3 votes

Pin năng lượng mặt trời với nhiều tên gọi khác nhau. Chẳng hạn như pin mặt trời, pin quang điện, solar panel, photvoltaic (được viết tắt là PV). Tuy khác tên gọi nhưng chúng đều có một nhiệm vụ chung là biến đổi quang năng thành điện năng. read more →